University Website | 中文 | English
 
 
 
 

Location: Home >> Faculty >> Lecturer >> 正文

Wang Jingyi

Published:2020-04-20  Views:

通信地址:北京市海淀区学院南路39号中央财经大学金融学院,100081          

电子邮箱:wangjingyi92@163.com    

教育背景  

2010.9-2014.7北京大学信息科学技术学院计算机科学理学学士      

2011.9-2014.7北京大学国家发展研究院经济学    经济学学士(双学位)      

2014.9-2019.7北京大学国家发展研究院金融学博士          上一条:Xia Cong 下一条:Chen Yuzi

关闭